nijo.JPG

sinkevičiūtė nijolė

Gimė 1956 metais. 1977 metais baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, Algimanto Kubiliūno kompozicijos klasę. 1983 metais baigė Lietuvos muzikos akademiją, Vytauto Laurušo kompozicijos klasę. 1981-1991 metais dirbo leidyklos „Vaga“ muzikos leidinių redaktore. 1994-2003 metais muzikos mokykloje „Yamaha“ dirbo klavišinių instrumentų mokytoja. Nuo 2003 m. dėsto ritmiką Vilniaus kolegijoje, dirba „Lietuvos radijo ir televizijos“ kompozitore, koncertmeistere. Nuo 2011 m. dėsto ritmikos paskaitas Klaipėdos universitete ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. N. Sinkevičiūtės kūrybinėje biografijoje – virš 100 muzikinių kūrinių, skirtų akapeliniam, instrumentiniam bei mišriam atlikimui.

 • 2000-2010 viešos ritmikos pamokos Klaipėdos ir Šiaulių universitetuose bei Vilniaus kolegijoje;
 • nuo 2009 bendradarbiauja su režisieriaus Valentino Masalskio vadovaujama „Trupe ps“;
 • nuo 2009 bendradarbiauja su Amerikos lietuvių chorais: mišrus choras „Dainava“ (Čikaga), mišrus choras „Volungė“ (Torontas) - rašo jiems kūrinius bei rengia koncertines programas;
 • nuo 1996 dainuoja Klaipėdos chore "Aukuras", kuriam nuolat rašo naujus kūrinius;
 • 1995- 1997 choriniai-instrumentiniai kūriniai "Spalvotasis ciklas", kantata "Saulės kelias" ir miniatiūrų ciklas "Kalėdinė muzika" apdovanoti Stasio Šimkaus premijomis;
 • 1996 konkurso "Dainos moksleivių chorams" laureatė;
 • nuo 1994 dalyvauja chorų,vokalinių ansamblių, pianistų konkursų vertinimo komisijų darbe;
 • nuo 1996 Kompozitorių Sąjungos narė;

MUZIKA SUKURTA SPEKTAKLIAMS:

 

 • 2014 M.Nastaravičius "Man netinka tavo kostiumas". (rež. V.Masalskis, Klaipėdos jaunimo teatras);
 • 2013 Muzikinis spektaklis "Kopėčios" (rež. V. Masalskis, Klaipėdos jaunimo teatras);
 • 2013 „Batai” (rež. V. Masalskis, Klaipėdos jaunimo teatras);
 • 2011 „Gaidos“, su „trupe p.s.“ (dainos ir ritmo spektaklis, rež. V.Masalskis);
 • „Už linijos“, su „trupe p.s.“ (misterija, rež. V.Masalskis);
 • 2010 „Ikaras“, Kretingos kamerinis choras (chorinis miuziklas, rež. E.Miškinytė);
 • 2009 „Kalnas“, su „trupe p.s.“( ritmikos ir judesio spektaklis rež. V.Masalskis);
 • „Aušta aušrelė“, ansamblis „Nepaklusnieji“ (spektaklis, rež. A.Giniotis);
 • 2004 „Žvejų dainos“, Lietuvos ansamblis (dainos ir šokio spektaklis, drauge su Z.Bružaite, rež. A.Vidžiūnas);
 • 2003 „Perkūnas“, Lietuvos ansamblis ( misterija, drauge su G.Svilainiu, rež. A.Kondratavičius);

SPAUSDINIAI:

 • 2010 “Mozaika“ (autorinis fortepijoninių pjesių rinkinys, Klaipėdos universiteto leidykla);
 • 2000 „Nerimtos dainelės“ (autorinis dainų rinkinys, Klaipėdos universiteto leidykla);                            Didelė dalis kūrinių yra išleisti chorinės ir fortepijoninės muzikos rinkiniuose:
 • 2010 „Dainuok ir keliauk“ (dainos jaunimo mišriam chorui; Polihimnija);
 • 2002 „Atnešk padangę gryną“ (1, 2 dalis; Lietuvos liaudies kultūros centras);
 • „Labai noriu gražiai groti“ ( Naujų lietuviškų fortepijoninių kūrinių knyga mažiesiems pianistams; Vaga);
 • “Vilnelė“ (lietuvių kompozitorių kūriniai fortepijonui; Leidykla: Jonas Petronis);
 • „Vasaros paukštis“ (dainos jaunimo chorams; Lietuvos liaudies kultūros centras);

GARSO ĮRAŠAI:

 • 2008 CD „Lietuvos choro muzika a cappella: 1990–2008“ (Lietuvos liaudies kultūros centras);
 • 2006 DVD „Carpe diem! Džiaukis akimirka!“ (video koncertas, Vilniaus Rotušė);
 • 2005 CD „Aukuras“ (Lietuvos muzikų sąjunga);
 • Apie keturiasdešimt autorinių kūrinių įrašyta Lietuvos radijo fonduose.

Pagrindinę Nijolės Sinkevičiūtės kūrybos dalį sudaro choro muzika. Kompozitorės choro kūriniai suaugusiems ir vaikams buvo atliekami įvairiausiose vietose: 1996 metais Respublikinėje moksleivių dainų šventėje, Lietuva ; 1997, 2003, 2007 ir 2009 metais Pasaulinėje lietuvių dainų šventėje, Lietuva; 2000 (Norvegijoje), 2002 (Lietuvoje), 2008 (Estijoje), 2010 (Islandijoje) metais Baltoskandijos dainų šventėse ; 2006 metais Amerikos lietuvių dainų šventėje Čikagoje, JAV ; 2010 metais Amerikos lietuvių dainų šventėje Toronte, JAV ; 1996 metais kantata „Saulės kelias“ skambėjo Šiuolaikinės muzikos festivalyje „Gaida“, Lietuva; Kompozicija „Erdvė“ skambėjo festivalyje „Iš arti“, Lietuva; Choro kompozicijos "Bitės", "Bildukas", "Naktis tvartelyje", "Carpe diem",“Tatato“ skamba konkursuose ir festivaliuose užsienyje bei Lietuvos chorų gastroliniuose repertuaruose; 2003-2011 metais Gaudeamus dainų šventėse buvo atliktos muzikinės kompozicijos pristatančios Lietuvos delegaciją.

$('body').prepend('
LT | EN
');